Hori Kerei TaiaroaNo details.    Other

  • "Ki a te Kai Tuhi o te Waka Māori/To The Editor of the Waka Māori." Te Waka Māori O Niu Tirani 12.19 (1875): 228.
  • Taiaroa mourns the high mortality rate amongst Māori and lists measures to combat further ill-health.