Kiri TemaraNo details.    Other

  • Te Rakau Rangātira. Nga kaikōrero, Kiri Temara raua ko Pererika Trust [By Kiri Temara and the Pererika Trust]. Kopeopeo, Whakatane, N.Z.: Māori Publications, 1986. Rpt. in 1991.