Pou Temara

Ngāi TūhoePou Temara has been a Māori teacher at Taita College, worked on the "Kōrero Mai" show in 1982-83, and was Tohunga and senior lecturer in the Māori Studies Department at Victoria University. He was an associate professor at te Whare Wānanga o Awanuiārangi and head of the Mātauranga Māori faculty. He is a director of Te Panekiretanga o te Reo – the Institute of Excellence in the Māori Language. He is currently Professor in Te Reo and Tikanga at the Unviersity of Waikato. He was appointed to the Waitangi Tribunal in 2008. His teaching and research interests include: Whaikōrero, Waiata, Tuhoe history, Māori language, Whakapapa, and Tikanga Māori.

Biographical sources

 • Te Paanui a Wikitoria. 5 (1989).
 • "Professor Pou Temara." http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/about/wtmemb/temara.asp 27 May 2010.

  Other

 • "Ka Hoki Mai A Kōrero Mai?" Tu Tangata 13 (1983): 6.
 • A brief reference to Temara in this article that looks at the television production of the Kōrero Mai programme of Māori language study.
 • "Te Tumu Herenga Waka." Te Paanui A Wikitoria 5 (1989): 5-8.
 • A short history and description of the opening of Te Herenga Waka Marae .
 • "Te Tanga i te Kawa o Te Tumu Herenga Waka, 6 Tihema 1986." Te Paanui A Wikitoria 5 (1989): 17-18.
 • "Mihi-ki-te-kapua." The Dictionary of New Zealand Biography. Ed. W. H. Oliver. Vol. 1. 1769-1869. Wellington, N.Z.: Allen & Unwin/Dept. of Internal Affairs, 1990. 288-289. Rpt. in A People’s History: Illustrated Biographies from The Dictionary of New Zealand Biography. Comp. W. H. Oliver. Vol. 1. 1769-1869. Wellington, N.Z.: Bridget Williams; Dept. of Internal Affairs, 1992. 149-150.
 • A biography of ‘the greatest composer of the Tuhoe and Mataatua peoples’, Mihi-ki-te-kapua, in which Temara discusses the background to her song-writing. He includes the English text of her last song, ‘Too loftily rears Te Waiwhero’, which was dedicated to her daughter.
 • "Waka Huia. Waikaremoana." Wellington, N.Z.: New Zealand Television Archige, [1990].
 • Co-authors Tio Takuta, Jim Moses, Pou Temara.
 • "Te Tuakana, Te Taina ki te Ao o Nehe." Nā Christopher Browne ngā pikitia [Illus. Christopher Browne]. Te Tautoko 31. Te Whanganui-ā-Tara [Wellington], N.Z.: I whakaputaina tēnei pukapuka mō Te Tāhuhu o te Mātauranga e Te Pou Taki Kōrero Whaiti [Te Pou Taki Korero Whaiti], 1997. 6-11.
 • "Leadership, Colonization, and Tradition: Idnetity and Economic Change in Ruatoki and Ruatahuna." Canadian Jornal of Native Education 22.1 (1998): 138-150.
 • Co-authors: Pou Temara and James H. Liu.
 • "Nga Pukorero o Te Wa. 27." Te Whanganui-a-Tara, Aoteaoroa [Wellington, N.Z.]: Te Pou Taki Korero, Learning Media and Ministry of Education, New Zealand, 2001.
 • John Te Rangi-Aniwaniwa, Pou Temara, Pipi Tamehana and Hinurewa Poutu speak in this recording.
 • "Te Kupu Whakaari." Te Pouhere Kōrero, 2002. No further details.
 • Brief of Evidence of William Temara, WAI 984, 2004.
 • Statement of Evidence of William Temara, Claim WAI 36, 2004.
 • Supplementary Statement of Evidence of William Temara, Clain WAI 36, 2004.
 • "Matemateaone (Haka)." Mataatua Regional Kapa Haka. 2005. No futher details.
 • Summary of Evidence of Professor William Temara [English version], WAI 36, 2005.
 • Summary of Evidence of Professor William Temara [Māori version], WAI 36, 2005.
 • Maungapōhatu. Te Whanganui-a-Tara, Aotearoa [Wellington, N.Z.]: Te Tāhuhu o te Mātauranga e Huia, [Huia], 2008.
 • He Aratohu Ma Nga Pouako. Wellington, N.Z.: Huia, 2008.
 • Co-authors Pou Temara, Te Awanuiarangi Black, Patu Hōhepa.
 • "Whitu, Wi 1908-1983 - Biography." The Dictionary of New Zealand Biography, Te Ara – The Encyclopedia of New Zealand, updated 1 Sept. 2010. URL: http://www.TeAra.govt.nz/en/biographies/5w28/1
 • "Te Kurapa, Hikawera – 1907-1985." The Dictionary of New Zealand Biography, Te Ara – The Encyclopedia of New Zealand, updated 1 Sept. 2010. URL: http://www.TeAra.govt.nz/en/biographies/519/1
 • "Broughton, Rangihuta Alan Herewini Ruka - 1940-1986 - Biography." Dictionary of New Zealand Biography. Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand, updated 1 Sept. 2010. URL: http://www.TeAra.govt.nz/en/biographies/5b44/1
 • Theses

 • "Te Ahua o Te Kupu Whakaari/The Nature of Prophetic Sayings. Thesis (M.A.) Victoria University of Wellington, 1991.