Tiahine WhareKura-Kingi

Waikato, Ngāti Mahuta, Ngāti Koroki

1953 -She was born at Ohinewai, north of Huntly. She has been educated in "the university of life" and has had associations with the Polynesian Panthers, King Cobras, Māori Women’s Movement, and Black Women’s Movement. She has participated in wananga on political consciousness raising, Guerilla Theatre, Nga Puna Waihanga conferences, Whana-ia-kai-meke Kura Tu Taua, health hui, Nga Rangoa Māori Women’s Movement, and the New Zealand Freestyle Kickboxing Association. She writes: "I have an unerring urge to write material on ‘realistic happenings’ in Māoridom that would seem like opening a can of worms to some. I have decided on writing a major movie in collaboration with a known Māori actress and also a book on a feisty musician." She attended a writers’ hui held at Tapu Te Ranga Marae in November 1992.

Biographical sources

 • Correspondence with WhareKura on 2 Dec. 1992.

  Music

 • Black Katz Go Gamblin’.
 • Black Katz Go Gamblin’ 2, 1987.
 • Launched on 28 November 1987 at the national Hui Waiata for composers and musicians in Wanganui.
 • Sound recordings

 • "Tangata Tu." Black Katz Go Gamblin’. No details.
 • "Nga Hau E Wha." Black Katz Go Gamblin’. No details.
 • "Tangata Tu - Nga Hau e Wha." Te Waka Tapu O Takitimu. Tautoko Wahine Trust, [19??].
 • "Puatatangi." Te Waka Tapu O Takitimu. Tautoko Wahine Trust, [19??].
 • "Black Katz Go Gamblin’ 2." Te Waka Tapu O Takitimu. Tautoko Wahine Trust, [19??].
 • "Sidewalk Dreamer." Te Waka Tapu O Takitimu. Tautoko Wahine Trust, [19??].
 • "Nga Putiputi o te Whenua Roa - Hoturoa." Te Waka Tapu O Takitimu. Tautoko Wahine Trust, [19??].
 • "Black Katz Go Gamblin’." Te Iwi o Aotearoa 3 (Dec. 1987): 4.
 • Co-authors Tiahine Kingi and Ngatai Huata.