Hineitimoana GreensillNo details.  Non-fiction

 • "The relevance of discourse analysis to the teaching and learning of te reo Māori: A text-centred example." He Puna Kōrero - Journal of Māori and Pacific Development 8.1 (2007): 3-19.
 • Manaakitia te reo - Raising Tamariki in te reo Maori. Te Runanga o Kirikiriroa and Community Based Researchers, Hamilton, Te Runanga o Kirikiriroa, Dinsdale, Hamilton, 2011.
 • "An illustration of macro-level and micro-level discoursal features in written Māori." He hiringa, he pūmanawa : studies on the Māori language. Ed. Alexander Onysko, Marta Degani, and Jeanette King. Wellington, N.Z.: Huia Publishers, 2014.
 • Co-author Hēmi Whaanga.
 • "The Independent State of Whāingaroa: A story of resistance and reclamation." Building Tribal Nations. Laramie, USA: University of Wyoming, 2014.
 • "Ruia taitea, kia tū ko taikākā anake: Ngā mahi whakaako reo ki te whare wānanga." Te Whakahaumanutanga o te reo Māori: The Revitalisation of the Māori Language. Hamilton, N.Z.: University of Waikato, 2014.
 • "An account of the evolution of language description of te reo Māori since first contact." He Hiringa. He Pūmanawa - Studies on the Māori language. Ed. Alexander Onysko, Marta Degani, and Jeanette King. Huia (2014): 7-32.
 • Co-author Hēmi Whaanga.
 • "Tiakina te Pā Harakeke: Thought Space Wānanga." Hopuhopu, N.Z.: Waikato-Tainui College for Research and Development, 2014.
 • Co-authors L. Smith, L. Pihama, R. Te Nana, and D.Campbell.
 • Taku Kuru Pounamu. Hamilton, N.Z.: Te Kotahi Research Institute, 2015.
 • Co-author L. Pihama, D. Campbell, R.Te Nana, and J. Lee.
 • "Te pā harakeke: Whānau as a site of wellbeing." Ethnographies in Pan Pacific Research Tensions and Positionings. Ed. R. E. Rinehart, E. Emerald, and R. Matamua. Routledge (2015): 251-266.
 • Co-authors Leonie Pīhama, Jenny Lee, Rihi Te Nana, Donna Campbell, and Tammy Tauroa.