Michael (Mike) Ross

Ngāti HauāDr Mike Ross started at Victoria in 2011. Prior to Victoria he worked at Te Wānanga o Raukawa. Mike has an interest in whānau and hapū development. In 2007 his work Te Whānau Pihikete was a finalist for the Te Pakiwaitara i te Reo Māori Award for best short story in Māori at the Pikihuia Awards.

Biographical sources

  • http://www.victoria.ac.nz/maori/about/staff/mike-ross 22 November 2016

    Theses

  • He iwi rangatira anō tātou nei i mua. Kia pai te whakahaere i ngātikanga mōte iwi. Kia mangu ki waho kia mā i roto. PhD Thesis, Auckland University of Technology, January 2015.