Ruihapounamu Ruwhiu

Ngāi Tāmanuhiri, Rongowhakaata, Te Aitanga a MāhakiRuihapounamu Ruwhiu's work A Ihu it e Pekanga was a finalist in the 2009 Te Pakiwaitara i te Reo Māori Award for Best Short Story Written in Māori at the Pikihuia Awards and was highly commended.

Biographical sources

  • http://my.christchurchcitylibraries.com/pikihuia-awards/ 22 November 2016

    Fiction

  • "A Ihu it e Pekanga." Huia Short Stories 8. Wellington, N.Z.: Huia, 2009.