Erin Thompson-Pou

Ngāi Tāmanuhiri, Ngāti Rangiwewehi, WaikatoErin Thompson-Pou's work Kei Te Wehi Ao, Ko Te Ao Marama was highly commended at the 2011 Pikihuia Awards in the Te Pakiwaitara i Te Reo Māori Award for Best Short Story Written in Māori category.

    Fiction

  • "Ki te Whei Ao, Ko te Ao Marama." Huia Short Stories 9. Wellington, N.Z.: Huia Publishers, 2011.