Zeb Tamihana Nicklin

Ngāi Tūhoe, Ngāti Pahauwera, Ngāi Tāmanuhiri, RangitāneZeb Tamihana Nicklin has been a Pikihuia Awards finalist twice, in 2011 for his work Hei te Tau Tītoki! and in 2015 fro Taku Rua Rau.

    Fiction

  • "Taku Koha ki a Tangaroa." Huia Short Stories 11. Huia Publishers, 2015.
  • "Taku Rua Rau." Huia Short Stories 11. Huia Publishers, 2015.