Rewi KoruaruaNo details.    Traditional

  • "Waihora Me Wairewa: Kōrero na Rewi Koruarua/Waihora and Waiwera (Translation): A story by Rewi Koruarua." Trans. Mary Dryden. Te Karanga 4.4 (1989): 17-19.
  • Koruarua writes of Tuterakihaunoa (the atua guarding Waihora at Lake Ellesmere), and the implications of disregarding this atua. Koruarua also describes the four different eel that frequented Waihora.