Ngaere Ngahau MokoNo details.    Poetry

  • "Taranaki: (Barren Mountain)." Tu Tangata 11 (1983): 35.
  • A tribute to the beauty, mythology and history of Mount Taranaki.