Wi PereNo details.    Other

  • "Ki a te Kai Tuhi o te Waka Māori/To the Editor of the Waka Māori." Te Waka Māori O Niu Tirani 12.21 (Nowema [Nov.] 2, 1875): 262-263.
  • Pere pays tribute to the work of Mr Rogan, Judge of the Native Lands Court, and to his assistant assessors Hone Peti and Te Wikiriwhi te Tuahu.