Mereana Smith

1950 -No details.    Non-fiction

  • "Regional News: Otakou." Aotearoa Moananui A Kiwa Weavers 15 (Mar. 1992): 5.
  • "Regional News: The Weaving Scene In Otago." Aotearoa Moananui A Kiwa Weavers 17 (Jan. 1993): 4.